Bí thư huyện bị kỷ luật được điều lên tỉnh làm… sếp

Vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn được cử làm Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh này.

Tại hội nghị hiệp t.h.ư.ơ.n.g lần thứ 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ Việt Nam) tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 21/12, đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và lấy ý kiến hiệp thương cử bổ sung Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bàn một số nội dung khác liên quan đến hoạt động công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Theo đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị).

Điều đáng nói, Bà Hồ Thị Lệ Hà là một trong những lãnh đạo của huyện Hướng Hoá bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t bằng h.ì.n.h thức cảnh cáo với nhiều sai phạm.

Trước đó, ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin về kỳ họp 30 diễn ra từ ngày 17-19/10. Theo đó, cơ quan này đã quyê’t định thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t bằng h.ì.n.h thức cảnh cáo với Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hoá.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện Hướng Hóa

Tại kê’t luận của kỳ họp 29, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã công bố kê’t luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá (Quảng Trị).

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gia’m sa’t, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác ca’n bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự a’n, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt h.ạ.i ngân sách nhà nước.

Bà Hồ Thị Lệ Hà chịu trách nhiệm người đứng đ.ầ.u về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Bà Hồ Thị Lệ Hà (thứ hai từ trái sang) được điều chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
.

Theo Uỷ ban Kiểm Tra Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa và Bà Hồ Thị Lệ Hà là n.g.h.i.ê.m trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xe’t, x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t.

Tác giả bài viết: Lê Kông – Nguồn tin: An Ninh Tiền Tệ

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết

Content Protection by DMCA.com

tap yoga vnxs