Chủ tịch nước tước quân tịch Công an đối với trung tướng Bùi Văn Thành và thượng tướng Trần Việt Tân

Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.

Tại quyết định số 1387/QĐ-CTN, Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng.

Tại quyết định số 1388/QĐ-CTN, Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

Hai quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, chiều 8/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định thi hành k.ỷ luật đối với các ông: Trần Việt Tân, Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, theo quyết định số 988/QĐ-TTg, Thủ tướng thi hành kỷ luậ.t bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, do có những vi phạ.m, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành .k.ỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Theo quyết định số 989/QĐ-TTg, Thủ tướng thi hành k.ỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạ.m, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành k.ỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân và giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành.

Ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt TânLiên quan đến việc k.ỷ luậ.t ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành, ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp x.em x.ét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành k.ỷ lu.ật cán bộ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 130-TTr/UBKTTW, ngày 27/7/2018 về việc đề nghị xem .xé.t, thi hành k.ỷ luậ.t đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy:

Trung tướng Bùi Văn Thành, với cương vị ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi ph.ạm., khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Cá nhân Trung tướng Bùi Văn Thành đã vi p.hạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi ph.ạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; vi ph.ạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Những vi ph.ạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấ.u đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12 ; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về x.ử lý đảng viê.n vi phạ.m, Bộ Chính trị quyết định thi hành k.ỷ luậ.t Trung tướng Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 – 2015). Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình x.ử l.ý k.ỷ lu.ật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứ.ng với k.ỷ luật của Đảng theo quy định.

Sau khi xem xét Tờ trình số 131-TTr/UBKTTW, ngày 27/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị xem. x.ét, thi hành k.ỷ luật Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy:

Thượng tướng Trần Việt Tân, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giá.m s.át, đã ký một số văn bản vi ph.ạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12 ; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về x.ử lý. đảng viên vi phạ.m, Bộ Chính trị quyết định thi hành .k.ỷ luật Thượng tướng Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy tr.ình x.ử lý k.ỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với Thượng tướng Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứ.ng với k.ỷ l.uật của Đảng theo quy định.

Theo VGP

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chu-tich-nuoc-giang-bac-ham-cap-tuong-2-ong-tran-viet-tan-bui-van-thanh-469143.html
Đánh giá bài viết

Content Protection by DMCA.com

tap yoga vnxs