Gây thiệt hại 15.000 tỷ, Phó thống đốc ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự vì “tôi hối hận rồi”

Thừa nhận có một phần thiếu sót, ông Bình xin toà phúc thẩm xem xe’t miễn trách nhiệm h.ì.n.h sự, hoặc cho ông hưởng a’n treo. Chiều 5/12, phiên x.ử phúc thẩm ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên phó thống đốc NHNN) và 4 bị cáo nguyên là th.à.n.h viên Tổ gia’m sa’t NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng – VNCB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n.g.h.i.ê.m trọng kê’t thúc phần xe’t hỏi.

Bổ sung nội dung kha’ng cáo trước đó, ông Bình đề nghị HĐXX xem xe’t miễn trách nhiệm h.ì.n.h sự, nếu không được ông xin hưởng a’n treo.

“Tôi hiện đã 64 tuổi, sức khỏe không tốt. Ngoài ra, tòa sơ thẩm chưa xem xe’t đóng góp của tôi. Tôi là người chỉ đạo trực tiếp tái cơ cấu toàn bộ hệ thống ngân hàng, không chỉ riêng 6 ngân hàng trong đó có VNCB”, nguyên phó thống đốc NHNN trình bày.

Nguyên phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình. Ảnh: Kỳ Hoa.

Ông Bình thừa nhận việc tái cơ cấu VNCB không th.à.n.h công và có thiệt h.ạ.i, nguyên nhân từ vi phạm n.g.h.i.ê.m trọng của ban lãnh đạo ngân hàng. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan đến từ hoạt động thanh tra gia’m sa’t kém hiệu quả.

Trả lời HĐXX, ông Bình cho rằng bản thân không hoàn th.à.n.h nhiệm vụ của Đảng viên, nhiệm vụ chính trị. Các bút phê của ông trong quá trình tái cơ cấu VNCB có nhiều nội dung chưa được hiểu đúng.

Sau đó, nguyên phó thống đốc NHNN thừa nhận “có thiếu sót nhưng không phải ở bút phê”. “Tôi nghĩ dường như anh em NHNN chi nha’nh Long An chưa hiểu rõ nên phối hợp thanh tra, gia’m sa’t không kịp thời. Thiếu sót của tôi là không nhận ra sự khác biệt giữa tổ gia’m sa’t đặt tại địa phương với tổ gia’m sa’t đặt ở các th.à.n.h phố lớn như Hà Nội, TP HCM”, ông Bình phân trần, giọng chậm.

Cho biết một trong những điều kiện q.u.a.n t.r.ọ.n.g nhất của nhà đ.ầ.u tư khi tham gia tái cơ cấu ngân hàng là năng lực tài chính, chủ tọa đặt vấn đề: “Tại sao bút phê của bị cáo lại đưa yêu cầu kiểm tra năng lực tài chính ra sau?”. Ông Bình cho rằng “không phải thực hiện sau mà là thực hiện sau này”. “Bút phê của tôi còn có một câu cực kỳ q.u.a.n t.r.ọ.n.g là ‘cần xem xe’t, đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện được chỉ đạo, yêu cầu của NHNN’”, ông trình bày.

Trước đó, HĐXX thẩm vấn 4 bị cáo nguyên là th.à.n.h viên Tổ gia’m sa’t NHNN đặt tại VNCB, gồm: ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, Phó giám đốc NHNN Chi nha’nh Long An), Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên Cha’nh Thanh tra NHNN tỉnh Long An), Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nha’nh TP HCM), Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên Phó phòng Kiểm tra, gia’m sa’t tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An).

Những người này th.à.n.h khẩn nhận tội và xin hưởng a’n treo. Đại diện NHNN cũng đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ h.ì.n.h phạt cho họ và miễn trách nhiệm h.ì.n.h sự đối với ông Bình.

Bị cáo Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Ảnh: Kỳ Hoa.

Bị cáo trong đại a’n Phạm Công Danh: ‘Trình tự xe’t x.ử gây bất lợi cho nhiều người’

Với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bị a’n Phan Th.à.n.h Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cho rằng, trình tự xe’t x.ử các vụ a’n Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Đặng Thanh Bình, đang gây bất lợi cho Mai, ông Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) cùng 5 bị cáo trong vụ a’n này.

“Vụ bà Phấn xảy ra đ.ầ.u tiên lẽ ra phải xe’t x.ử trước, nhưng đằng này chúng tôi lại bị xe’t x.ử trước. Nếu tôi bị x.ử sau bà ấy, chúng tôi có thể khắc phục toàn bộ hậu quả, điều này sẽ ảnh hưởng đến pha’n quyê’t của tòa”, Mai nói.

Ngoài ra, Mai cho rằng trong quá trình tái cơ cấu VNCB, năng lực tài chính đã được xem xe’t, chứng minh trước đó. Theo nguyên tổng giảm đốc VNCB, số liệu về thiệt h.ạ.i của ngân hàng này không chính xa’c, một phần hậu quả do bà Phấn để lại. Ông đề nghị HĐXX xem xe’t, miễn trách nhiệm h.ì.n.h sự cho ông Bình cùng đồng phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc cơ cấu lại TrustBank (tiền thân của VNCB), tha’ng 8/2012, phó thống đốc Đặng Thanh Bình th.à.n.h lập Tổ gia’m sa’t tại nhà băng này, hoạt động theo phương a’n đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó phải xa’c minh năng lực tài chính nhóm đ.ầ.u tư mới của ông Phạm Công Danh để đảm bảo nguồn tiền đ.ầ.u tư vào ngân hàng.

Tuy nhiên, những người này vẫn quyê’t định để ông Danh tham gia quản lý, sử dụng ngân hàng “như một phương tiện để thực hiện các h.à.n.h vi phạm tội” gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB.

(Theo VOV)

Đánh giá bài viết

Content Protection by DMCA.com

tap yoga vnxs