Hết “trạm thu giá” đến “trạm thu tiền”, Bộ GTVT làm trái chủ trương của Quốc hội?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng yêu cầu Bộ GTVT sửa tên “trạm thu giá” về đúng tên gọi cũ là trạm thu phí. Tuy nhiên, Bộ GTVT lại tiếp tục dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ muốn đổi tên trạm thu phí thành “trạm thu tiền” khiến dư luận bức xúc.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường để thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30.12.2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đáng chú ý, dự thảo lần này muốn quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ GTVT muốn đưa ra khái niệm mới hoàn toàn được sử dụng trong dự thảo thông tư này, đó là “trạm thu tiền” để thay thế cho trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Xin nhắc lại, trước đây Bộ GTVT đã từng muốn đổi tên trạm thu phí thành “trạm thu giá” khiến cho dư luận bức xúc. Điều này thể hiện tại Thông tư 49/2016/TT-BGTVT nằm 2016, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là “trạm thu giá”. Còn tại Thông tư 05/2010/TT-BGTVT năm 2010, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là “trạm thu phí”.

Ngay sau đó, đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 4.6.2018, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất chất vấn của Quốc hội rằng, Bộ GTVT cùng nhiều bộ ngành đã tiếp thu ý kiến, chỉ đạo rà soát và đang trình Chính phủ để thay đổi tên “trạm thu giá” BOT bằng tên mới phù hợp với luật và các yêu cầu.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thẳng thắn: “Việc này không cần nghiên cứu, tôi thấy Bộ GTVT cứ quay trở về tên gọi cũ là trạm thu phí vì tên này đã đúng bản chất. Bây giờ mà trình thì lâu lắm”.

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/het-tram-thu-gia-den-tram-thu-tien-bo-gtvt-lam-trai-chu-truong-cua-quoc-hoi-c46a1048889.html

Đánh giá bài viết

Content Protection by DMCA.com

tap yoga vnxs