bmv x2

Sở hữu ngày BMW X2 hoàn toàn mới có giá từ 900 triệu đồng

BMW X2 vừa được công bố giá bán khởi điểm từ 39.395 USD (900 triệu đồng), cao hơn 2.500 USD (57 triệu đồng) so với bản thấp nhất của chiếc …

Sở hữu ngày BMW X2 hoàn toàn mới có giá từ 900 triệu đồng

Sở hữu ngày BMW X2 hoàn toàn mới có giá từ 900 triệu đồng

tap yoga vnxs