bột giặt giả

Nghệ An: Bắt cơ sở sản xuất bột giặt OMO giả tại Diễn Châu

Tại hiện trường gần 260 kg bột giặt nguyên liệu và bột giặt đã đóng bao.Theo Truyền Hình Nghệ An, qua sử dụng nghiệp vụ điều tra theo dõi, vào …

Nghệ An: Bắt cơ sở sản xuất bột giặt OMO giả tại Diễn Châu

Nghệ An: Bắt cơ sở sản xuất bột giặt OMO giả tại Diễn Châu

tap yoga vnxs