BOT TÂN ĐỆ

Từ ngày 22/1 Tiến hành tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ

Công tác tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ được bắt đầu thực hiện từ ngày 22/1 và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 1/2019. Ngày 25/1, trao đổi …

Từ ngày 22/1 Tiến hành tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ

Từ ngày 22/1 Tiến hành tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ

tap yoga vnxs