cẩm thủy

Thanh Hóa: Cầu trăm tỷ kích cầu du lịch gần 9 năm chưa xong

Cây cầu dài gần 350m nối QL217 vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương được triển khai xây dựng từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn dang dở… 9 …

Thanh Hóa: Cầu trăm tỷ kích cầu du lịch gần 9 năm chưa xong

Thanh Hóa: Cầu trăm tỷ kích cầu du lịch gần 9 năm chưa xong

tap yoga vnxs