cầu trăm tỉ

Cầu trăm tỉ ở Hải Phòng vừa khánh thành đã sụt toang hố móng

(TTXC) - Cầu Đăng (Hải Phòng) được đầu tư hơn 171 tỉ, mới khánh thành đầu năm 2018, sau trận mưa lớn đã sạt lở nghiêm trọng phần taluy. Theo Ban …

Cầu trăm tỉ ở Hải Phòng vừa khánh thành đã sụt toang hố móng

Cầu trăm tỉ ở Hải Phòng vừa khánh thành đã sụt toang hố móng

tap yoga vnxs