Cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris

PHÁP: Cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris

((TIN TỨC) - Giới chức trách nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame) ở Pháp hôm 15-4 cho hay toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ bên trong bốc cháy …

PHÁP: Cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris

PHÁP: Cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris

tap yoga vnxs