đồng chí đỗ mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần 23h 12 phút ngày 1/10/2018

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm …

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần 23h 12 phút ngày 1/10/2018

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần 23h 12 phút ngày 1/10/2018

tap yoga vnxs