GrabTaxi

Thanh Hóa: GrabTaxi được triển khai sớm tại tỉnh Thanh Hoá

(TIN TỨC) - Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho triển khai dịch vụ GrabTaxi tại các tỉnh Thanh Hoá, An Giang và Đắk Nông, nhưng phải tuân …

Thanh Hóa: GrabTaxi được triển khai sớm tại tỉnh Thanh Hoá

Thanh Hóa: GrabTaxi được triển khai sớm tại tỉnh Thanh Hoá

tap yoga vnxs