hiến giác mạc

Bé trai 4 tuổi hiến tặng giác mạc đúng ngày sinh nhật của mình

Qua đời sau một vụ tai nạn, bé trai 4 tuổi đã để lại giác mạc giúp hồi sinh đôi mắt cho hai người khác vào đúng ngày sinh nhật …

Bé trai 4 tuổi hiến tặng giác mạc đúng ngày sinh nhật của mình

Bé trai 4 tuổi hiến tặng giác mạc đúng ngày sinh nhật của mình

tap yoga vnxs