tăng giá điện

Bộ Công Thương: Giá điện đáng lẽ còn tăng cao hơn hiện tại

(TIN TỨC GIÁ ĐIỆN) - Mỗi kWh điện bình quân mới điều chỉnh chưa tính cả khoản chênh lệch tỷ giá hơn 3.260 tỷ đồng từ mua bán điện của …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ đúng, sai về vấn đề tăng giá điện

Bộ Công Thương: Giá điện đáng lẽ còn tăng cao hơn hiện tại

tap yoga vnxs