Toyota

Khi Toyata và hon đa ngừng xuất khẩu vào VN thì ai thiệt?

Trong tuần qua thì hai ông lớn sản xuất và kinh doanh ô tô hàng đầu của Nhật là Toyota và Honda vừa công bố  chính thức sẽ ngừng toàn …

Khi Toyata và hon đa ngừng xuất khẩu vào VN thì ai thiệt?

Khi Toyata và hon đa ngừng xuất khẩu vào VN thì ai thiệt?

tap yoga vnxs