Thanh Hóa: Có 2 huyện bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

(TIN TỨC) – Sau khi thống nhất được với phía Hàn Quốc về việc sẽ tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa có 2 huyện là Đông Sơn và Hoằng Hóa bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc. Cụ thể, tính đến ngày 31-1-20419, huyện Đông Sơn có 266 lao động và huyện Hoằng Hóa có 150 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Trong năm 2019, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã lên danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận, huyện.

Đánh giá bài viết

Content Protection by DMCA.com

tap yoga vnxs