Bị tước GPLX ngay lập tức từ năm 2024 – Nếu bạn vi phạm các lỗi sau đây

Từ ngày 1.1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao

X